Λάμπες UV Απολύμανσης νερού

Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας είναι μια σχετικώς καινούρια μέθοδος καταστροφής των παθογόνων μικροοργανισμών του νερού. Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί τίποτα από το νερό και δεν επηρεάζει τη γεύση ή την οσμή.
Ένα σύστημα UV που παρέχει τουλάχιστον 20.000 μWs/cm2 (microwatt-seconds ανά cm2)  μπορεί να εξουδετερώσει τα περισσότερα παθογόνα βακτήρια, ενώ υφίστανται και ανθεκτικότεροι ιοί που απαιτούν έως και 45.000 μWs/cm2 για να εξοντωθούν.
Μία συσκευή UV, εκπέμπει την υπεριώδη ακτινοβολία σε συγκεκριμένο μήκος κύματος (253,7 nm) και ενεργοποιεί ενδομοριακή φωτοχημική αντίδραση, που προκαλεί τη διάσπαση της μεμβράνης του κυττάρου, του DNA και του RNA. Κατά συνέπεια οι μικροοργανισμοί δεν είναι σε θέση πλέον να αναπαραχθούν, οπότε τελικά εξαλείφονται.
Η ικανότητα απολύμανσης, είναι ανάλογη με την ποσότητα της απορροφούμενης ενέργειας. Για το λόγο αυτό ο χρόνος παραμονής και ακτινοβόλησης, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Για να λειτουργήσει σωστά μία συσκευή UV και να αποστειρώσει το νερό, πρέπει η υπεριώδης ακτινοβολία να διαπεράσει κάθε μόριο νερού. Όσο πιο λεπτό το στρώμα νερού και όσο πιο αργή η ροή του, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το σύστημα.
Για το λόγο αυτό το νερό δεν πρέπει να περιέχει στερεά σωματίδια μεγάλου μεγέθους, θολότητα, οργανικές ουσίες ή ιζήματα.
Οι συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας αποτελούνται από :
• σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα
• τμήμα ακτινοβολίας με λαμπτήρες low pressure ή αμαλγάματος
• χαλαζιακό σωλήνα προστασίας
• ηλεκτρικό πίνακα με μετασχηματιστή, ωρομετρητή, διακόπτη και λυχνίες λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής
Το νερό εισέρχεται από τη μία άκρη του θαλάμου, κυκλοφορεί γύρω από το λαμπτήρα και εξέρχεται μετά από μικρό χρονικό διάστημα από την άλλη άκρη του θαλάμου.

bodegon-uv-health
ΠΙΣΩ