Θέρμανση νερού πισίνας

Η θέρμανση του νερού της πισίνας ουσιαστικά επιμηκύνει κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες την κολυμβητική περίοδο, που συνήθως στην Ελλάδα είναι από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.
Η θέρμανση της πισίνας μπορεί να γίνει για όλο το χρόνο, επειδή όμως το χειμώνα οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, η διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στους 27-28ºC, απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερα ποσά ενέργειας.
Αποδεκτές θερμοκρασίες κολύμβησης θεωρούνται οι 27-28˚C. Για κάθε 1˚C περισσότερο που θέλουμε, αυξάνουμε το λειτουργικό κόστος περίπου κατά 6%. Επίσης σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι δυσκολότερη η διατήρηση της χημικής ισορροπίας του νερού και μεγαλύτερη η κατανάλωση χημικών.indoor-swimming-pool_01
Οι απώλειες θερμότητας του νερού της πισίνας προς το περιβάλλον, πραγματοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους:

1. Από τα τοιχία της πισίνας προς τον περιβάλλοντα χώρο.
2. Από την προσθήκη φρέσκου νερού για συμπλήρωση.
3. Απώλεια θερμότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα και του νερού της πισίνας, τόσο πιο μεγάλα ποσά θερμότητας χάνονται από το νερό της πισίνας.
4. Απώλεια θερμότητας λόγω εξάτμισης. Περίπου το 70% της θερμότητας της πισίνας χάνεται λόγω εξάτμισης.
5. Απώλεια θερμότητας λόγω ανέμου. Όσο πιο δυνατά ρεύματα αέρα υπάρχουν πάνω από την επιφάνεια της πισίνας τόσο πιο μεγάλη είναι η εξάτμιση και επομένως η απώλεια θερμότητας.

Οι τρόποι θέρμανσης του νερού της πισίνας ποικίλουν, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις, αλλα και την επιφάνεια και το συνολικό όγκο νερού που θέλουμε να θερμάνουμε.

Α. Ηλεκτρικούς θερμαντήρες
Β. Εναλλάκτες θερμότητας
Γ. Αντλίες θερμότητας

Συμπληρωματικά, σε κάθε μια από τις μεθόδους που επιλέγουμε, εφόσον το επιθυμούμε, και υπάρχουν οι χωροταξικές δυνατότητες, μπορούν να προστεθούν και ηλιακά πάνελς, για πρόσθετη εξοικονόμηση μέσω εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
Οποιαδήποτε μέθοδο και αν επιλέξουμε για τη θερμανση του νερού, ο καλύτερος τρόπος για μείωση των λειτουργικών εξόδων είναι η τοποθέτηση ενός ισοθερμικού καλύμματος στην επιφάνεια της πισίνας.
Η θέρμανση της πισίνας χωρίς κάλυμμα είναι σαν να θερμαίνουμε ένα σπίτι χωρίς στέγη.
Το κάλυμμα θα μειώσει την εξάτμιση και την απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον κατά 50% περίπου.

 Αντλίες Θερμότητας

Αποτελεί την ανερχόμενη μέθοδο θέρμανσης, γιατί η αντλία θερμότητας έχει περίπου 5 φορές μικρότερο λειτουργικό κόστος από την ηλεκτρική θέρμανση και 4 φορές από τη θέρμανση με πετρέλαιο.
Η εγκατάσταση τους γίνεται σε εξωτερικό χώρο, πάνω σε επίπεδη σταθερή βάση. Σε ειδικές περιπτώσεις, που απαιτείται να τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο-μηχανοστάσιο, διατίθενται μοντέλα με αυτή τη δυνατότητα, διαθέτοντας σύστημα αεραγωγών.
heat-pump-1Για την εγκατάσταση τους, απαιτούνται
– παροχή ρεύματος, μονοφασική ή τριφασική, ανάλογα με το μοντέλο και σύνδεση της με τον πίνακα λειτουργίας της πισίνας.
– υδραυλικές εργασίες by-pass, στο κύκλωμα ανακυκλοφορίας της πισίνας και αναμονή αποχέτευσης,για την απομάκρυνση του συμπυκνώματος.
Για να επιλέξουμε το κατάλληλη μοντέλλο αντλίας θερμότητας, το κύριο κριτήριο είναι το εμβαδόν της πισίνας και το δευτερεύον ο όγκος.
Ο χρόνος αρχικής θέρμανσης είναι περίπου 3-4 μέρες με συνεχή φίλτρανση, ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία +5°C, αρχική θερμοκρασία νερού +15°C και τελική θερμοκρασία νερού +27°C.

Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από +5°C η συσκευή διακόπτει περιοδικά τη λειτουργία της για να κάνει απόψυξη και ύστερα από λίγο επανέρχεται μόνη της σε κανονική λειτουργία θέρμανσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης, που είναι όμως φυσιολογικό και αναπόφευκτο για την αυτοπροστασία της συσκευής. Αντίθετα, σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 15°C η απόδοση αυξάνεται.

Η mypool μπορεί να σας προτείνει, αναλόγα με τις ανάγκες και απαιτήσεις σε απόδοση , την πλέον κατάλληλη αντλία θερμότητας, μέσα από την πλήρη γκάμα καταξιωμένων κατασκευαστών, όπως η HAYWARD Αμερικής, η  ZODIAC και η ALTO.

 Εναλλάκτες θερμότητας

Για τη θέρμανση του νερού πισίνας, με βάση τον όγκο νερού και τις απαιτήσεις σε απόδοση, απαιτείται μηχανολογικός  σχεδιασμός  που συμπεριλαμβάνει ρυθμίση θερμοκρασιών σε πρωτεύον-δευτερεύον  κύκλωμα και επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού.

heating-pool-1

Επιλογή εναλλάκτη, ανοξείδωτου  ή εναλλάκτη τιτανίου -που διαθέτει αυξημένη αντοχή σε χλωριωμένα ύδατα-, επαρκούς ισχύος σε Kcal/h, ώστε να μπορεί να ανεβάσει σε 48 ώρες συνεχούς λειτουργίας, τη θερμοκρασία του νερού κατά 15ο C.

 

Στη συνέχεια παρατίθεται Πίνακας επιλογής εναλλάκτη νερού-νερού.

table2

Επιπροσθέτως, για τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας της πισίνας και τη συνεχή λειτουργία της θέρμανσης, χωρίς υπερκατανάλωση πετρελαίου, τοποθετείται σύστημα αυτοματισμού που περιλαμβάνει :

  • τρίοδο αναλογική βάνα
  • σερβοκινητήρα τριόδου
  • ηλεκτρονικό ψηφιακό αισθητήρα αποστάσεως με remote control πίνακα.
  • πλήρη ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού.

Σε πισίνες μικρού όγκου νερού ή Spa, με μικρές απαιτήσεις και περιοδική λειτουργία,  οι ανάγκες  θέρμανσης, από 3,0-18,0 kW μπορούν να καλυφθούν  και με ηλεκτρικούς θερμαντήρες-εναλλάκτες.

ΠΙΣΩ