Μηχανήματα ανακυκλοφορίας

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο  ΑΠΛΟΣ,  ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ,  ΑΣΦΑΛΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  του  ΝΕΡΟΥ  της  ΠΙΣΙΝΑΣ
 1. ΑΝΤΛΙΑ

Η αντλία είναι άριστα προστατευμένη, αρκεί οι κλίσεις του περιβάλλοντος χώρου να μην επιτρέπουν στα νερά να κατακλύσουν το χώρο κοντά στο μηχάνημα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει ο χώρος που βρίσκεται η αντλία και να καεί.

Σε μακρές περιόδους μη λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης, πρέπει να απομακρύνουμε την αντλία. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα, αφού αποσυνδέσουμε το ελαστικό μαύρο κολλάρο (εισαγωγής), τον κόκκινο σφιγκτήρα (εξαγωγής) και το ηλεκτρολογικό “φις” που βρίσκεται μέσα στο κουτί διακλάδωσης.

‘Όταν έχει προηγηθεί περίοδος μακράς ακινησίας της αντλίας, είναι πιθανό η φτερωτή της αντλίας να έχει κολλήσει. Πριν θέσουμε, λοιπόν, την αντλία σε λειτουργία, ελέγχουμε αν η φτερωτή γυρίζει περιστρέφοντάς τη με το χέρι. Πριν επανατοποθετήσουμε την αντλία, τη γεμίζουμε με νερό χρησιμοποιώντας το λάστιχο ποτίσματος (εξαέρωση αντλίας).

Τέλος, κάθε 2 χρόνια το πολύ κάνουμε service στην αντλία μας. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται το service είναι για να αλλαχτούν τα ρουλεμάν, να απομακρυνθούν εάν υπάρχουν ξένα σώματα, να ψεκαστεί λιπαντικό και να αντικατασταθούν τυχόν φθαρμένα μέρη.

Σημειώνουμε :

 • Ποτέ δεν λειτουργούμε την αντλία χωρίς κυκλοφορία νερού. Θα καταστραφεί
 • Φροντίζουμε να παραμένει πάντα τελείως στεγνός ο χώρος των μηχανημάτων

→  Εάν δεν γίνουν τα ανωτέρω είναι πιθανό να καεί η αντλία και τότε η εγγύηση δεν μας καλύπτει

Επιπλέον: Συχνές πτώσεις τάσεως ~ (προβληματικό δίκτυο ΔΕΗ) μπορούν να κάψουν τα ρελέ ή/και την περιέλιξη του κινητήρα της αντλίας – η βλάβη αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση20413506-cartoon-of-plumber-fixing-leaky-pipe-stock-vector

 1. ΘΕΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ  ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ  ΝΕΡΟΥ

‘Όταν η αντλία λειτουργεί, βεβαιωνόμαστε ότι το νερό της επιφάνειας κινείται κυκλικά. Μπορούμε να μετακινήσουμε το ακροφύσιο εκτόξευσης νερού (όταν η αντλία είναι εκτός λειτουργίας) προς όλες τις κατευθύνσεις (↑,↓,→,←).

Εάν το ακροφύσιο εκτοξεύει αρκετή ποσότητα νερού προς τα πάνω, τότε γίνεται καλύτερη οξυγόνωση του νερού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση χλωρίου. Το πλεονέκτημα όμως αυτό αντισταθμίζεται όταν το ακροφύσιο έχει στραφεί τελείως προς τα πάνω, διότι η υπερβολική οξυγόνωση ανεβάζει το pH του νερού, οπότε χρειάζεται πιο συχνή ρύθμιση του pH.

Σημειώνουμε :

 • Περιστρέφουμε το ακροφύσιο μόνο όταν η αντλία είναι εκτός λειτουργίας, αλλιώς θα σπάσει
 • Εάν δεν είναι δυνατή η περιστροφή του ακροφύσιου, τότε αυτό έχει πιθανότατα ακινητοποιηθεί από τα άλατα του νερού. Σε αυτή την περίπτωση ξεβιδώνουμε τις βίδες, ελευθερώνουμε το ακροφύσιο και αφού το καθαρίσουμε καλά, το επανατοποθετούμε. Αν διαπιστώσουμε ότι έχει σπάσει, προμηθευόμαστε νέο ακροφύσιο

 

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Φιλτράρουμε τις απαραίτητες ώρες, για να έχουμε κρυστάλλινο νερό. Η ανακύκλωση του συνολικού όγκου του νερού γίνεται 1 έως 4 φορές το 24ωρο ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού.

Θερμοκρασία νερού

Μικρότερη από 12ο C

13ο C – 20ο C

21ο C – 30 ο C

Μεγαλύτερη από 30ο C

Ώρες φιλτραρίσματος

3 ώρες

6 ώρες

9 ώρες

12 ώρες

Τα 3/4 των ωρών λειτουργίας των μηχανημάτων πρέπει να είναι με το φως της μέρας (12:00-14:00 οπωσδήποτε) και ειδικότερα τις ώρες που η χρήση της πισίνας είναι εντονότερη. Και αυτό διότι το νερό επηρεάζεται από τον ήλιο (φωτοσύνθεση) και από τα οξέα των κολυμβητών. Όσο πιο πολύ φιλτράρουμε, τόσο καλύτερη ποιότητα νερού έχουμε και τόσο μεγαλύτερη οικονομία κάνουμε στα χημικά.

Σημειώνουμε :

 • Σε διακοπή ρεύματος ο χρονοδιακόπτης απορυθμίζεται και πρέπει να ρυθμιστεί, ώστε οι δείκτες του να δείχνουν ξανά τη σωστή ώρα. Ελέγχουμε συστηματικά το χρονοδιακόπτη
 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

Ο καθαρισμός των φίλτρων εξαρτάται από το βαθμό που η πισίνα μας ρυπαίνεται (σκόνη, γύρη, φύλλα κλπ.). Συνήθως είναι επαρκής ο καθαρισμός όταν γίνεται μια φορά κάθε 2 μέρες για τις επαγγελματικές πισίνες, και 5-7 μέρες για τις ιδιωτικές πισίνες.

Aν οι κολυμβητές χρησιμοποιούν αντιηλιακά προϊόντα (κυρίως λάδι), τότε κλείνουν οι πόροι των φίλτρων με αποτέλεσμα το φιλτράρισμα να γίνεται πλημμελώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται συχνότερα.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΡΕΠΕΙ,
ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΠΕΤΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ Η ΑΝΤΛΙΑ

Σημειώνουμε :

 • Πάντα θέτουμε την αντλία εκτός λειτουργίας πριν κάνουμε πλύση του φίλτρου (backwash) ή αλλάξουμε τα σακκόφίλτρα, ούτως ώστε να αποφύγουμε την απορρόφηση αντικείμενων (φύλλα, πευκοβελόνες κ.λπ.) που προξενούν βλάβη στην αντλία
 • Πλένουμε τα φίλτρα πριν στεγνώσουν, διότι υπάρχει κίνδυνος να «πετρώσουν» από τα άλατα
 • Δεν χτυπάμε τα καλαθάκια των skimmers στο έδαφος προκειμένου να τα καθαρίσουμε, γιατί κάποια στιγμή θα σπάσουν
 • Αν τα σακκόφίλτρα χρησιμοποιούνται σωστά, τότε θα έχουν διάρκεια ζωής τα 2-3 χρόνια

cartooncharacterdroplet_colorart1-300x195

 1. ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
  1. Ελέγχουμε αν τα φίλτρα και τα καλαθάκια συγκράτησης φύλλων είναι καθαρά
  2. Συνδέουμε την αναρροφητική σκούπα με το κοντάρι
  3. Βεβαιωνόμαστε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης της σκούπας είναι καθαρός
  4. Συνδέουμε την αναρροφητική σκούπα με το ένα άκρο (ακροσωλήνιο) του σωλήνα και την αφήνουμε να «κάτσει» στον πυθμένα της πισίνας
  5. Τοποθετούμε το άλλο άκρο του σωλήνα μπρoστά στο ακροφύσιο εκτόξευσης νερού, έτσι ώστε να γεμίσει πλήρως με νερό και αυτό γιατί εάν παραμείνει αέρας μέσα στο σωλήνα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην αντλία
  6. Προτού θέσουμε την αντλία σε λειτουργία κλείνουμε τις βάνες αναρρόφησης σκίμερ & πυθμένα και ανοίγουμε τη βάνα της αναρρόφησης καθαρισμού-σκούπας (για κλασσικό μηχανοστάσιο)
  7. Θέτουμε την αντλία σε λειτουργία και συγχρόνως εισάγουμε το ακροσωλήνιο μέσα στο «skim-vac» (για compact δύστημα φίλτρανσης ανακυκλοφορίας)
  8. Τώρα μπορούμε να καθαρίσουμε τον πυθμένα της πισίνας μας. Μετακινούμε τη χειρoκίνητη σκούπα ομαλά και όχι με απότομες κινήσεις, ώστε τα σκουπιδάκια και η σκόνη του πυθμένα να απορροφώνται από την σκούπα και να μην αναδεύονται

Σημειώνουμε : Για κλασικό μηχανοστάσιο

 • Προτού ξεκινήσουμε το σκούπισμα, κλείνουμε τις βάνες extra στομίων αναρρόφησης (σκίμερ, πυθμένα κλπ) εφόσον υπάρχουν, για να μη ζορίζεται η αντλία και να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
 • Μετά το σκούπισμα, κλείνουμε τη βάνα της σκούπας και ανοίγουμε τις βάνες πυθμένα, σκίμερ και με κλειστή την αντλία θέτουμε την πολυβάνα στη θέση BACKWASH, για να πλυθεί το φίλτρο, επί 1-1,5min . Παράλληλα κλείνουμε τη βάνα εξόδου προς τα στόμια και ανοίγουμε την βάνα προς αποχέτευση για να απομακρυνθεί το νερό πλύσης του φίλτρου
 • Για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μετά το BACKWASH, θέτουμε την πολυβάνα στη θέση RINSE, για την τακτοποίηση της χαλαζιακής άμμου του φίλτρου, επί 5-10sec

ΠΙΣΩ