Αποσκλήρυνση

Ως σκληρότητα του νερού, ορίζεται η περιεκτικότητά του σε άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Ανάλογα με τη συγκέντρωση των αλάτων αυτών, χαρακτηρίζεται και το νερό μαλακό, μέτριο, ή σκληρό.

Table1

Τα άλατα αυτά, ειδικά με την άνοδο της θερμοκρασίας, έχουν την τάση να δημιουργούν ανεπιθήμητες επικαθίσεις και να καταστρέφουν από σωληνώσεις ύδρευσης μέχρι boilers, πλυντήρια και μηχανήματα με θερμαντικές αντιστάσεις που έρχονται σ’ επαφή με το νερό, όπως σίδερα, καφετιέρες  κ.λ.π. Παράλληλα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας για παραγωγή του ίδιου έργου,  αλλά και μαλακτικών και προιόντων καθαρισμού.

Τα συστήματα αποσκλήρυνσης του νερού, με ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος, συγκρατούν τα σκληρά άλατα που περιέχει το νερό και επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής στα δίκτυα ύδρευσης, στις οικιακές συσκευές και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η πλέον αποτελεσματική μέθοδος αποσκλήρυνσης του νερού, είναι η μέθοδος της ιοντοεναλλαγής .
Με τη μέθοδο αυτή, τα ανεπιθύμητα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που ευθύνονται για τη σκληρότητα του νερού, συγκρατούνται από διαλύματα ειδικής κατιονικής ρητίνης και ανταλλάσονται με ιόντα Νατρίου, που δεν δημιουργούν αντίστοιχα προβλήματα.

Τύποι αποσκληρυντών

Μίας στήλης (μονοί)

 •  Χρονικού προγραμματισμού (η ρητίνη αναγεννάται μέσω
  χρονοδιακόπτη, σε προκαθορισμένες από το χρήστη
  ημέρες και ώρες)
 •  Ογκομετρικού προγραμματισμού (η ρητίνη αναγεννάται
  μέσω παλμικού ροομετρητή νερού, όταν το σύστημα επε-
  ξεργαστεί όλο τον όγκο του νερού για τον οποίο επαρκεί η ποσότητα ρητίνης του συστήματος)

Δύο στηλών   (δίδυμοι)

 • Βασίζονται σε ογκομετρικό προγραμματισμό, και εξασφαλίζουν συνεχή αποσκλήρυνση.  Η πρώτη στήλη λειτουργει μέχρι να κορεσθεί η ρητίνη της και να τεθεί αυτομάτως σε αναγγένηση, οπότε ξεκινά η δεύτερη κ.ο.κ   Η διαδικασία της εναλλαγής  αυτής  στα δίδυμα συστήματα αποσκλήρυνσης  γίνεται αυτόματα, με βάση τον  ογκομετρικό προγραμματισμό.

Για παραγωγή πόσιμου νερού τα συστήματα αποσκλήρυνσης πρέπει να λειτουργούν με κατιονική ρητίνη Na κατάλληλη για πόσιμο νερό, Food Grade .

Για την αναγέννηση της ρητίνης των συστημάτων αποσκλήρυνσης, χρησιμοποιούνται είτε ταμπλέτες ορυκτού αλατιού , υψηλής καθαρότητας 99,9% σε NaCl, είτε αλάτι σε κόκκους, επίσης υψηλής καθαρότητας για τη δημιουργία κορεσμένου διαλύματος άλμης. Η ανάλωση αλατιού, συναρτάται άμεσα με την καθαρότητα του.
softening

ΠΙΣΩ